info@3amekanik.com 0342 999 14 94

Doğalgaz Bina İçi Tesisat ve Doğalgazın Özellikleri


Fiziksel Özellikleri


Doğalgaz renksiz, kokusuz ve havadan daha hafif bir gazdır. En önemli özelliği ise zehirsiz bir gaz olmasıdır. Doğalgazın solunması halinde zehirleyici ve öldürücü bir etkisi yoktur. Ancak ortamda çok fazla birikmişse teneffüs edecek oksijen azaldığından dolayı boğulma tehlikesi vardır. Bu nedenle şehre dağıtılmadan önce sarımsak kokusunu andırır bir koku ile özel olarak kokulandırılır. Böylece ortamda gazın varlığını hissetmek mümkün olacaktır.

 

Kimyasal Özellikleri


Doğalgaz esas olarak metan (CH4) ve daha az oranda etan (C4H10) ve propan (C3H8) gibi hidrokarbonlardan meydana gelir. İçinde, azot ve az miktarda karbondioksit gazlarının bileşiminden oluşmuştur. İçerisinde kükürt ve organik kükürt bileşikleri yoktur. Böylece bu tür maddelerin yanması ile oluşan kükürtlü gazların atmosferi kirletmesi söz konusu değildir.

 

Doğalgazdan Meydana Gelebilecek Tehlikeler ve Alınacak Önlemler


Doğalgazdan doğabilecek en önemli tehlike gaz kaçağıdır. Gaz kaçağı kokudan hemen anlaşılabilir. Gaz kaçağı olması halinde hemen aşağıdaki önlemleri almalıyız.

1. Bütün alevler hemen söndürülmelidir.

2. Bütün kapı ve pencereler açılmalı, ortam havalandırılmalıdır.

3. Gaz sayacından önceki küresel vana veya girişteki ana kapatma vanası hemen kapatılmalıdır.

4. Gaz kokusu olan odalara, ortamlara açık alevle girilmemelidir.

5. Hiçbir kibrit veya çakmak çakılmamalıdır.

6. Elektrik düğmesi, şalteri açıksa kapatılmamalı, kapalıysa açılmamalıdır.

7. Hiçbir elektrik fişi prizden çekilmemelidir.

8. Hiçbir elektrik zili kullanılmamalıdır.

9. Bütün gaz armatürleri kapatılmalıdır.

10. Sigara içilmemelidir, içiliyorsa hemen söndürülmelidir.

11. İlgili gaz dağıtım şirketi gaz kaçağı olmayan bir mahalden (örneğin komşudan)

187 no’lu telefon aranarak bildirilmelidir.


Doğalgaz Sayaçları


Doğalgaz sayacı, yakılmak üzere tüketim mahaline sevk edilen gazı ölçmekte kullanılan cihaza denir. Gaz tüketimini m3/h olarak ölçerler…

 

Gaz tüketim sayaçları gaz işletmesi veya yetki verdiği firmalar tarafından monte edilmelidir. Elektronik kartlı ve mekanik numaratörlü tipleri vardır. Konutlarda, kazan dairelerinde ve sanayide kullanılan değişik kapasitelerde imalatları yapılmaktadır. Körüklü tip sayaç bağlantılarında ön gerilme oluşturmayacak ve değişik tip sayaçların kullanımına imkan sağlayabilecek şekilde esnek bağlantı elemanı (fleks) kullanılmalıdır. Sayaç fleksleri kesinlikle eğilme ve burulma olmayacak şekilde monte edilmelidir. Sayaç çıkış borusuna mutlaka kelepçe atılmalı ve esnek bağlantı elemanı TS 10878’ e uygun olmalıdır.

Sayaç bağlantılarında sayacı karşınıza aldığınızda gaz girişi daima soldan, çıkışı sağdan olmalıdır. Konutlarda kullanılan körüklü G4, G6, G10, G16, G25 tip sayaçlar 2,5 m3/h’ den 160 m3/h kapasitelere, sanayide kullanılan rotary ve türbinli sayaçlar ise 40m3/h- 25.000m3/h kapasitelere kadar üretilmektedir. Genellikle 40m3/h’e kadar körüklü sayaçlar, bu kapasitenin üstünde ise rotary ve türbinli sayaçlar kullanılmaktadır...